ייעוץ תנועה
משרדי עוסק בייעוץ תנועה למוסדות ולאנשים פרטיים בנושאי חנייה, גישה, נגישות והסדרי תנועה לקבלת היתרים שונים מהרשויות.

דוגמאות לעמוד ייעוץ תנועה:

א. בעקבות פנייתך בדבר חסימת שדה הראייה ליוצאים מרחוב הגבעה לצומת עם רחוב זלמן שניאור ברמת השרון יצאתי למקום ובדקתי את הנושא.

ב. להלן ממצאי הבדיקה:

1) רחוב הגבעה הוא סמטה צרה ברוחבה שהתנועה בה דו סטרית  וללא מוצא המשרתת מספר קטן של משפחות, בקצה הרחוב בצד הדרומי לפני הצומת עם רחוב זלמן שניאור מוצב עמוד חשמל מברזל הבולט לתוך הכביש ובצד שמאל מדרכה ברוחב של 0.5 מ' המצמצמים את רוחב הסמטה.
(ראה תצלומים ).

    
הנדון: בקשתך לאישור לגן ילדים שימוקם ברמת השרון רחוב אוסישקין 103
סימוכין: תכנית: רש/521/א, בקשה מס' 2010170 תיק בנין 4057 .

א. התבקשת על ידי עיריית רמת השרון להמציא חוות דעת יועץ תנועה על מנת לבחון נגישות עצירה וחנייה לבקשתך להקמת גן ילדים בבנין הממוקם ברמת השרון רחוב אוסישקין מס' 103 והידוע גם כגוש מס': 6416 חלקה מס': 304 .

ב. לבקשתך ביצעתי את הבדיקות הנדרשות הכוללות נגישות לבנין בו ימוקם הגן, חנייה בקרבת הגן ודרכי גישה.

ג. מיקום הגן העתידי בבנין הממוקם ברחוב אוסישקין   בבית מס' 103. ( ראה תצלום ).


  חזית בנין מס' 103.
ד. לבית כניסה ראשית שלא תשמש את באי הגן שיכנסו לגן משבילי גישה המובילים לחצר האחורית. ( ראה תצלומים ).
לכבוד: עו"ד קנול איתן
הנדון: חוות דעת בנושא חוקיות הצבת תמרורים.


1.  לבקשתך בדקתי את נושא הצבת התמרורים במושב בית יצחק בצומת הרחובות הכלנית- החבצלת. ( ראה תצלום ).2. רחוב החבצלת משמש רחוב פנימי במושב וכיווניו ממערב למזרח וההיפך, מדובר בכביש צר ברוחב של כ – 4 מ' בצידו הימני שוליים שלאורכם חומת אבן שמצידו הימני בית עלמין, גובה החומה בצומת 1.80  דבר המסתיר את שדה הראייה, נהג אינו יכול להבחין ברכב המגיע מימינו, בקו העצירה מוצב תמרור מס' 301 מתן זכות קדימה.(ראה תצלום ).