חוות דעת מומחה בתאונות דרכים

משרדי עוסק במתן חוות דעת מומחה בתאונות דרכים, ניסיון של 39 שנים בתפקידי: בוחן תנועה, ראש מחלק תאונות דרכים, ראש לשכת תנועה, ראש ענף תנועה במשטרה. 

להלן דוגמאות:


חוות דעתי זו נערכה לפי בקשת עו"ד יצחק גמליאל בתיק ת.ד מס'  661/04  בלשכת התנועה בירושלים, בקשר לתאונת דרכים שארעה בתאריך:  31/03/2004  בשעה  22.40 בכביש מס'  1  ק"מ   53.5, ונדונה בבית משפט השלום לתעבורה בירושלים בתיק בימ"ש             מס'  3212/04.

הנתונים עליהם מבוססת חוות דעתי :    

1. קבלה מממוסך מוטור אפ בע"מ בפתח – תקוה קרית אריה רחוב המרץ  7 מורשה צ'מפיון מוטורס המתמחה במכוניות פולקסוואגן, מיום        
    31/03/2004.

2. עדות הנהג שמשילשוילי דוד במשטרה בתאריך  04/04/2004.

3. דו"ח בדיקת המונית המעורבת בתאונה של רס"מ אלי דוד מתאריך  15/04/2004.

4. עדותו במשטרה של נהג המשאית שנפגעה מאחור, נגאר וגדי עלי מתאריך  29/08/2004.

5. דו"ח הבהרה על בדיקת המונית ע"י רס"מ אלי דוד מתאריך  31/10/2004.

6. ביקור במקום התאונה , ביצוע תצלומים והצבעת נהג המונית על המיקום מיום:  09/05/2005.

7. בתאריך   10/05/2005  ביקור במוסך מוטור אפ בפתח תקווה ופענוח הקבלה על הטיפול במונית ביום התאונה בתאריך   31/03/2004.

8. הוצאת נתוני המונית ממחשב המוסך הנ"ל.

להלן חוות דעתי:

1. בעדותו במשטרה של שמשילשוילי דוד נהג המונית מיום  04/04/2004,   4 ימים לאחר התאונה, מסר שנהג את מוניתו בכביש מס'  1  
   מתל-אביב לירושלים בנתיב הימני ראה לפניו משאית הנוסעת בנתיב נסיעתו באיטיות, החליט לעקוף את המשאית משמאל ומאחר והיו  
   כלי רכב בנתיב שמשמאלו בלם ואז הבחין שבלמי רכבו אינם פועלים כראוי והתנגש בחלקה האחורי של המשאית שנסעה לפניו, בלחיצה  
   הראשונה על הבלמים הרגיש שדוושת הבלימה נכנסה פנימה והרכב בולם אבל חלש ואז אירעה ההתנגשות, כן מוסר שבאותו יום עובר  
   לתאונה המונית עברה טיפול מקיף במוסך ובו טופלו בלמי המונית ואף הוגש מסמך לבית המשפט בענין זה.

2. רס"ר אלי דוד בוחן באתר ירושלים מעיד שביצע בדיקת המונית ביום:  15/04/2004 , שבועיים לאחר קרות התאונה, בחניון הגרר, תאר  
   את הנזקים שבמונית ובין יתר הנזקים מצא שכוסית נוזל הבלמים שבורה וריקה מנוזל בלמים, לחץ על דוושת הבלימה והיא הדוושה  
   מגיבה כשורה.

בתאריך  31/10/2004 הבוחן הנ"ל הגיש דו"ח הבהרה לדוח הקודם ובו חוזר בעיקרון על עדותו.

סיכום :  אין מחלוקת שמדובר על תאונת חזית באחור ועל כך שבאותו יום עובר לתאונה המונית עבר טיפול מקיף במוסך, הכולל בין היתר החלפת דסקיות לבלמים הקדמיים, החלפת רפידות לבלמים האחוריים, החלפת מייסב ומחזיר שמן לגלגל האחורי ימני והחלפת שתי צלחות בלימה (ראה קבלה מצורפת מהמוסך מיום 31/03/2004)  בנוסף אפשרי שימוש יתר בבלמים בעת נסיעה בירידה תלולה במקום לבלום עם המנוע ושימוש בהילוך נמוך.

(לא ניתן לאמת תקלה זו מכיוון שבוחן המשטרה לא פרק את ארבעת הגלגלים ולא בדק את דסקיות הבלימה).

הטיפול המקיף כולל במערכת הבלמים היה חייב להדליק נורת אזהרה אצל הבוחן, הבדיקה שביצע  לחיצה על דוושת הבלמים כאשר כוסית נוזל הבלמים של המונית שבורה וריקה מנוזל, קביעתו שהדוושה מגיבה היטב ומסקנתו בעקבות כך שמערכת הבלימה הייתה תקינה הינה קביעה שגויה לאחר בדיקה שטחית, כאשר אין נוזל בלימה בכוסית המנופצת, לחיצה על הדוושה תדחוס נוזל החוצה, דוושת הבלימה במצב זה אמורה לרדת בקלות כלפי מטה ורק הקפיץ המחזיר יחזיר את הדוושה כלפי מעלה.
הבדיקה הנכונה שיש לבצע במצב המתואר לע"יל אל מול כל התקלות בבלמים אותם ציינתי בסעיף ה'  לעי"ל , חובה להוריד את  4  גלגלי הרכב ולבדוק את כל המערכת בכל גלגל וגלגל רק בדיקה יסודית שכזאת תקבע האם טענות הנהג לגבי בלמים לא תקינים נכונה, או האם הנהג השתמש שימוש יתר בבלמים גרם להתחממות וכך לבלמים שאינם בולמים, או האם הנהג חלם ולא שמר מרחק?
מאחר ובוחן המשטרה לא ביצע את הבדיקות המתבקשות והמתחייבות הנ"ל, ולאור התקלות האפשריות בעת הטיפול במוסך, אין כל בסיס לקביעתו על כך שהנהג היה רשלן בנסיבות המקרה ולכן אין לקבל את קביעתו.

                                                                                            יצחק                           לירן

                                                                                         יועץ             תנועה            ובטיחות
                                                                                                     מומחה לתאונות דרכים.                            
                                                                                         
לוטה:
1. תצלומים  1+2 מונית זהה למונית מעורבת.
2. תצלומים 3+4 מקום התאונה עפ"י הצבעת נהג המונית.
3. תצלומים מס'  5+6 מערכת בלמים קדמיים ורפידות בלמים אחוריים.
4. שאילתא לנתוני המונית המעורבת ממוסך מוטור אפ.
5. חשבונית מס על תיקון המונית ביום התאונה.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    
חוות דעתי זו נערכה, לפי בקשת עו"ד מוחמד לביב בתיק   ת.ד  כנ"ב  מס'  960/08  בלשכת התנועה  עפולה, בקשר לתאונת דרכים שארעה בתאריך  27/07/2008  בשעה  10.00  לערך בכפר סנדלה.

הנתונים עליהם מתבססת חוות דעתי :

1. עדויות במשטרה של המעורבים בתאונה. גב' עומרי יסמין מחמוד ומר חדאד אימן אדואר.

2. ביקור במקום התאונה, הצבעת המעורבת גב' יסמין עומרי על הצומת בו אירעה התאונה וביצוע תצלומים של הצומת.

3. דו"ח השמאי עומרי ג'מאל ותצלומי הנזקים שנגרמו לרכבה של גב' יסמין עומרי.להלן חוות דעתי  

א. תמצית העדויות :    

1) עדותה של גב' יסמין עומרי במשטרה, נסעה בתוך הכפר סנדלה הגיעה לצומת ללא כל תמרורים נכנסה באיטיות לתוך הצומת, "בהילוך                    
    נמוך ובזהירות "  ואז הגיע במהירות מימין רכב מסוג פולקסוואגן, ניסתה לברוח שמאלה, הרכב השני בלם והתנגש בצד ימין של רכבה.

2) עדותו של מר חדאד אימן במשטרה, נסע לכיוון סנדלה רכב יצא מצד שמאל שלו בצומת ניסה לברוח אך לא הצליח למנוע התנגשות  
    ברכב ובנוסף נזרק לחומה שבהמשך הצומת.

3) דוח פעולה של השוטר מחמוד אבו רחמון,  מציין שהתאונה אירעה בתוך הכפר סנדלה בצומת חסר תמרורים, מציין שהרכב הנהוג בידי  
    גב' יסמין עומרי נסע מצפון לדרום והמעורב השני נסע ממערב למזרח, מימין לרכבה של גב' יסמין עמרי ,  מציין שהיו במקום פצועים שפונו  
    ע"י מד"א.

ב. עובדות שאינן שנויות במחלוקת :

   רכבו של מר חדאד אימן נסע ממערב למזרח לתוך הכפר סנדלה, רכבה של גב' יסמין עומרי נסע מצפון לדרום,  כלומר מר חדאד הגיע    
    מימין לרכבה של גב' עומרי.   

ג. עובדות שנויות במחלוקת :

    אין

סיכום :

התאונה אירעה בכפר סנדלה בצומת  4  זרועות ללא אף תמרור, גב יסמין עומרי שנהגה ברכב אאודי  80  נכנסה לצומת והתנגשה ברכב מסוג פולקסוואגן שבא מימינה.

תקנה  64  (א) לתקנות התעבורה :  "לא הוצב תמרור המורה על מתן זכות קדימה בצומת או על עצירה לפני הצומת בכיוון הנסיעה של נוהג הרכב, יחולו הוראות אלה:

(1) נתקרבו לצומת כמה כלי רכב מצדדים שונים, ייתן נוהג רכב את זכות הקדימה לכלי הרכב הבאים מימין.

לאור האמור אני קובע  שגב' יסמין עומרי לא נתנה זכות קדימה לרכב הבא מימין והיא אשמה  בגרימת התאונה.

ממליץ להגיע להסדר עם הביטוח של הצד השני על מנת למזער את הנזקים לגב' עומרי.


                                                                  יצחק                              לירן


                                                                                                      יועץ                   בטיחות                 בתנועה           

                                                                                  מומחה        לתאונות                       דרכים 
                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
חוות דעתי זו נערכה לפי בקשת מר אורן משה, בקשר לתאונת דרכים שאירעה בתאריך:  01/10/2009 סמוך לשעה 09.00  בנתניה רחוב הרצל  
  צומת מינץ ונדונה בבית משפט השלום בהרצליה בפני כבוד השופטת פרידלנד בתיק בימ"ש  מס:  ת.א 40439-02-10

 בעניין:    הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ.

 נגד: 
      1.  ליאור דהן – בעל הרכב (נהג בריכבו מר שאולוב דמיטרי)
                       רחוב הרצל  24/2   קרית אתא.

       2.  משה אורן
                     רחוב יפתח  15 כפר יונה.


      נסיבות התאונה:

1. 2  כלי רכב, פרטית נהוגה בידי דימטרי שאולוב נהג ברכב פרטי בנתיב השמאלי, בנתיב האמצעי נהג אורן משה בטנדר. שניהם עמדו ראשונים  
    ברחוב הרצל צומת מינץ, כשהתחלף האור ברמזור החלו שניהם בנסיעה, דמיטרי סטה שמאלה  והתנגש בעמוד הרמזור שעל אי התנועה, לטענתו  
    סטה שמאלה ע"מ לברוח מהטנדר שסטה שמאלה לכיוונו. 

2. רכב המזדה בו נהג דמיטרי עבר   34  מ' מקו העצירה שלפני הצומת ועד עמוד הרמזור איתו התנגש, הממוקם  אחרי הצומת על אי התנועה,
    מהירות הנסיעה שניתן לפתח במרחק זה היא מהירות נמוכה  יחסית, מניתוח הנזק (ראה תצלומי השמאי מר אריה צמח המסומנים אצלי כנספח
    מס'  3 .הגעתי למסקנה החד משמעית כי נהג המזדה לא בלם כלל.


סיכום 

1. גרסתו של מר שאולוב דמיטרי כפי שמצויינת בעדותו, אינה עולה בקנה אחד עם נתוני השטח, עם הסבירות אותה הצגתי ועם הנזק שנגרם לרכבו.

2. עדותו מלאה בסיפורים אותם הפרכתי אחד לאחד כשמצטייר, שרצה להוציא עצמו מהמצב אליו נקלע באשמתו.

3. לדעתי המקצועית ולאור הפרכת גרסתו, אין למר דימטרי שאולוב אלא להלין על עצמו.  והוא הוא הגורם הבלעדי לתאונה.

 

י                                                                                                               יצחק                              לירן

                                                                                                      יועץ                   בטיחות                 בתנועה          

                                                                                                 מומחה                 לתאונות                          דרכים


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

חוות דעתי זו נערכה לפי בקשת גב' שמרית בן עמי, בתיק ת.ד. מס':  51-2821/2011   בלשכת התנועה  מרחב שרון  , בקשר לתאונת דרכים שארעה בתאריך:   16/03/2011  בשעה 08:15 או בסמוך לה, בכפר סבא רחוב הגליל צומת רחוב בן יהודה,  ונדונה בבית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה בתיק בימ"ש מס' : 1612-05-12 .

א. ניסוי שדה ראייה:

1. ממרחק של 50 מ' דרומית לצומת עצים הקרובים לשפת המדרכה ומסתירים חלק משדה הראייה. ( ראה תצלום ).


חלק מהסיכום בחוות הדעת:
הנהגת הבחינה לראשונה בהולכת הרגל כאשר זו הייתה על המדרכה כמטר ממעבר החצייה, לא הייתה לה סיבה לעצור כי הייתה קרובה למעבר החצייה והולכת הרגל טרם הגיעה לשפת המדרכה, הולכת הרגל מהמקום שבו נראתה ע"י הנהגת כמטר בתוך המדרכה, הספיקה לחצות כמטר וחצי עד שנפגעה מדופן הימני/גלגל  הרכב,

זמן החצייה כשנייה חופף לזמן בלימת הרכב,

לפיכך אני קובע שהתאונה בלתי נמנעת מצד הנהגת ( דבר שהבוחן נמנע לעשות ) , היה על הולכת הרגל, בטרם ירדה לכביש, לוודא שהרכב אכן עוצר ורק אז לחצות, ולא להמשיך בהליכה/חצייה ברציפות.

 

תאונת דרכים קטלנית בתאריך:  22/10/2011 בכביש מס' 77 עם שחקני תיאטרון באר שבע.

   


תאונת דרכים התנגשות רכב צבאי במעקה בטיחות, בתאריך: 20/04/2009 שעה 12.00 בכביש מס' 6 ק"מ 141. רכב צבאי שנסע לדרום התנגש במעקה בטיחות בצד שמאל של הכביש.